AddSense, Mark van Dam - Onderzoek en Advies voor de publieke sector (gemeenten, provincies, rijk).

Welkom bij AddSense Onderzoek en Advies  – Onderzoek en Advies voor de publieke sector!

Waarom AddSense? Omdat dat is wat ik wil bereiken: betekenis toevoegen aan de publieke sector in het algemeen en in het bijzonder aan de organisatie(s) waarvoor ik onderzoek verricht en/of die ik adviseer. Betekenis door middel van gedegen onderzoek, toegespitst advies en praktische trainingen of workshops. Meer weten? Neem gerust contact op.

Mark van Dam

Onderzoek en Advies voor de publieke sector door middel van gedegen onderzoek, toegespitst advies (op het gebied van intergemeentelijke samenwerking) en praktische trainingen of workshops.

AddSense Onderzoek: Beleidsevaluaties, doorlichtingen, college en/of rekenkameronderzoeken.

Naast mijn promotieonderzoek heb ik ook ervaring met diverse vormen van praktijkgericht onderzoek: Beleidsevaluaties, doorlichtingen en rekenkameronderzoeken. Rode draad in mijn onderzoeksaanpak is dat ik de vooronderstellingen en aannames van mijzelf en/of mijn opdrachtgever even ‘tussen haakjes’ zet, om met een open blik te kijken wat er echt gaande is.

Advies rondom intergemeentelijke samenwerking tussen gemeenten en hun maatschappelijke partners (instellingen, bedrijven en inwoners).

Daarnaast adviseert AddSense u graag over de volgende onderwerpen:

  • Participatie van inwoners bij gemeentelijk beleid
  • Inrichting en verbetering van de controlfunctie
  • Inrichting, sturing en monitoring in het sociaal domein

Met ruim 10 jaar advieservaring in de publieke sector kan ik u adviseren over uiteenlopende vraagstukken. Mijn expertise zit vooral op de samenwerking tussen verschillende organisaties of organisatieonderdelen. Juist waar mensen vanuit verschillende organisaties de samenwerking zoeken, is de uitdaging om elkaars verhalen op elkaar af te stemmen. Welke verwachtingen heeft men van elkaar en van de samenwerking? Met welke belangen gaat men de samenwerking aan? Wanneer te snel aan deze vragen voorbijgegaan wordt, dan komt dit vroeg of laat weer terug. Vanuit mijn adviesrol zorg ik ervoor dat het echte gesprek tot stand komt.

AddSense Onderzoek en Advies voor de publieke sector Mark van Dam