AddSense Onderzoek Mark van Dam

OVER ADDSENSE

De afgelopen 10 jaar heb ik vanuit verschillende rollen als adviseur en onderzoeker in de publieke sector gewerkt. Na mijn afstuderen in 2006 (economie en theologie aan de Universiteit Utrecht) ben ik als trainee begonnen bij BMC. Daar heb ik mij al snel doorontwikkeld tot adviseur en onderzoeker op het gebied van organisatieontwikkeling en bedrijfsvoering. Ik heb diverse projecten gedaan, vooral bij gemeenten maar ook bij provincies, ministeries en regionale samenwerkingsverbanden. Alleen en in teams met collega’s die elk hun eigen expertise inbrachten. Uitdaging in al deze trajecten was voor mij om geen genoegen te nemen met “zo doen we dat nu eenmaal”, maar om door te vragen en steeds te kijken waar dingen beter konden. En beter blijkt daarbij vaak ook eenvoudiger te zijn. Terug naar de essentie, gericht op het beoogde effect en van daaruit de organisatie, processen en het instrumentarium inrichten.

Digitale planning en control

De rol van digitalisering om processen eenvoudiger en effectiever te maken had steeds meer mijn aandacht. Ik heb aan de wieg gestaan van de eerste begrotingsapp voor gemeenten. Een manier om het begrotingsproces eenvoudiger, transparanter en aantrekkelijker te maken voor met name raadsleden en inwoners.

Onderwijs

In 2016 heb ik een uitstap gemaakt naar het onderwijs. Door mijn ervaringen met de rol van digitalisering in het verbeteren van het primair proces, ben ik als adviseur bij Snappet gaan werken. Vanuit deze rol heb ik een groot aantal scholen en schoolbesturen geadviseerd over de implementatie van een digitaal onderwijsplatform dat het leerproces voor zowel leerlingen als leerkrachten eenvoudiger, meer op maat en uiteindelijk effectiever maakt.

Onderzoek naar organisatieverhalen

Naast mijn advieswerk heb ik ook altijd veel onderzoek gedaan. In 2008 ben ik gestart met een promotieonderzoek aan de Open Universiteit Nederland. Dit onderzoek heb ik in 2017 uiteindelijk afgerond aan de Universiteit Gent. In mijn promotieonderzoek speelde het begrip ‘sensemaking’ een belangrijke rol: hoe geven organisaties betekenis aan de wereld om hen heen en hoe komen ze tot een eigen verhaal?

De afronding van mijn promotieonderzoek was voor mij aanleiding om mijn eigen bureau voor onderzoek en advies op te richten: AddSense. Een naam die aangeeft wat ik met mijn onderzoek en advies wil bereiken: betekenis toevoegen voor de organisaties waarvoor ik onderzoek doe en/of die ik adviseer.

Vanuit AddSense werk ik zelf ook veel samen met andere mensen en organisaties. Ik ben lid van de Menselijke Maatschap, een netwerk van zelfstandig adviseurs en ervaringsdeskundigen. Ook ben ik aangesloten bij het lectoraat Journalistiek en Communicatie van de CHE.

Wilt u (nader) kennismaken of meer weten over wat ik voor uw organisatie kan betekenen? Neem gerust contact op. Ik kom graag een keer langs!

Mark van Dam

Mark van Dam AddSense Digitale planning en control