AddSense Advies voor de publieke sector Mark van Dam (2)

ONDERZOEK

In 2017 ben ik gepromoveerd aan de Universiteit Gent in de Politieke Wetenschappen. Mijn onderzoek was gericht op de vraag hoe gemeenten samen met hun maatschappelijke partners betekenis gaven aan de economische crisis. Wat is dat eigenlijk, een economische crisis? En hoe beïnvloedt de wijze waarop wij samen betekenis geven aan zoiets als een crisis de maatregelen die hieruit voortvloeien?

Sterke verhalen – onderzoek naar samenwerking in en tussen organisaties

Vanuit AddSense doe ik onderzoek naar de samenwerking binnen of tussen organisaties. Ik kijk daarbij naar ‘het verhaal’ dat zich rond die samenwerking ontwikkelt. Zo’n verhaal zegt namelijk veel over hoe de betrokken medewerkers en organisaties tegen de samenwerking aankijken en bepaalt daarmee in hoeverre de samenwerking een succes kan worden. Hoe kun je zorgen dat het verhaal dat zich rond een samenwerking ontwikkelt een ‘sterk verhaal’ is, dat standhoudt en dat bijdraagt aan een succesvolle en duurzame samenwerking?

Lectoraat CHE

Ik ben verbonden aan het lectoraat Journalistiek en Communicatie van de Christelijke Hogeschool Ede. Vanuit dit lectoraat doen wij onderzoek naar ‘deugdelijke verhalen’ in de journalistiek en in de communicatie (vanuit organisaties, zowel in- als extern).

Actieonderzoek

Eén van de vormen van onderzoek die ik gebruik is actieonderzoek. Hierbij vervul ik een dubbele rol in een organisatie. Enerzijds ben ik als adviseur actief en adviseer over concrete stappen om een verandering in gang te zetten. Anderzijds volg ik als onderzoeker deze verandering en analyseer hoe de verandering verloopt. Deze dubbele rol levert vaak interessante inzichten op.

Beleidsevaluaties, doorlichtingen en rekenkameronderzoeken

Daarnaast heb ik ervaring met andere vormen van praktijkgericht onderzoek: beleidsevaluaties, doorlichtingen en rekenkameronderzoeken. Rode draad in mijn onderzoeksaanpak is dat ik de vooronderstellingen en aannames van mijzelf en/of mijn opdrachtgever even ‘tussen haakjes’ zet, om met een open blik te kijken wat er echt gaande is. Even een stap terug doen van wat we al (denken te) weten, om zo juist tot nieuwe inzichten te komen. Even stilstaan om op basis van gedegen onderzoek onderbouwd keuzes te kunnen maken voor nieuw beleid of een gewijzigde praktijk.

Enkele voorbeelden van (mede) door mij uitgevoerd onderzoek van de afgelopen jaren:

 • Uitvoeringstoetsen rond wetswijzigingen in het sociaal domein (2018-heden), als senior adviseur analyses bij VNG Realisatie. Doel van deze uitvoeringstoetsen is om de impact van nieuwe wetgeving voor gemeenten in kaart te brengen.
 • Promotieonderzoek ‘Crisis? What crisis?!’ over hoe gemeenten met hun maatschappelijke partners betekenis gaven aan de economische crisis (Klik hier voor de pdf)
 • Onderzoek ‘Vallende wethouders’ (2011), van Open Universiteit Nederland en BMC in opdracht van het Ministerie van BZK. Een onderzoek naar de vertrekredenen van onvrijwillig teruggetreden wethouders in de bestuursperiode 2006-2010.
 • Onderzoek evaluatie van de financiële functie van gemeenten en provincies (2010), in opdracht van het Ministerie van BZK. Evaluatieonderzoek van de financiële functie van gemeenten en provincies, bestaande uit literatuuronderzoek, (groeps)interviews en een internetenquête.
 • Onderzoek naar de bedrijfsvoering van een uitvoeringsorganisatie van een ministerie (2009), in opdracht van het Ministerie van VWS. Het onderzoek bestond uit documentanalyse en interviews met betrokkenen.
 • Collegeonderzoek naar de sturing en verantwoording van zware dossiers (2009), in opdracht van het college van B&W van een Nederlandse gemeente. Documentanalyse en interviews met betrokkenen bij vijf complexe projecten in een Nederlandse gemeente.
 • Diverse rekenkameronderzoeken, in opdracht van verschillende rekenkamer(commissie)s.

AddSense biedt onder andere de volgende soorten onderzoek aan:

 • Actieonderzoek
 • Beleidsevaluaties
 • Doorlichtingen
 • College en/of Reken-kameronderzoeken