AddSense Onderzoek en Advies voor de publieke sector Mark van Dam (2)

ADVIES

Met ruim 10 jaar advieservaring in de publieke sector kan ik u adviseren over uiteenlopende vraagstukken. Mijn expertise zit vooral op de samenwerking tussen verschillende organisaties of organisatieonderdelen. Veel organisaties in de publieke sector zoeken, met name door de toenemende omvang en complexiteit van maatschappelijke vraagstukken die op hen afkomen, naar de juiste schaal waarop deze vraagstukken opgepakt kunnen worden. Dit leidt bijvoorbeeld tot trajecten van intergemeentelijke samenwerking, ambtelijk of ook bestuurlijk.

In het sociaal domein zoeken gemeenten de samenwerking met andere organisaties: zorgaanbieders, welzijns- of onderwijsinstellingen en ook lokale ondernemers. Steeds meer wordt ook gezocht naar samenwerking met inwoners. Hoe kunnen inwoners directer betrokken worden bij de maatschappelijke opgaven die opgepakt moeten worden?

Verhalen op elkaar afstemmen

Juist waar mensen vanuit verschillende organisaties de samenwerking zoeken, is de uitdaging om elkaars verhalen op elkaar af te stemmen. Welke verwachtingen heeft men van elkaar en van de samenwerking? Met welke belangen gaat men de samenwerking aan? Wanneer te snel aan deze vragen voorbijgegaan wordt, dan komt dit vroeg of laat weer terug. Vanuit mijn adviesrol zorg ik ervoor dat het echte gesprek tot stand komt.

De menselijke maat

Vanuit AddSense werk ik samen met andere collega’s binnen de Menselijke Maatschap. Dit is een netwerk van zelfstandig adviseurs en ervaringsdeskundigen. Samen zoeken we naar manieren om de menselijke maat terug te brengen in maatschappelijke vraagstukken. Dit doen we door bij vraagstukken een combinatie te maken van een adviseur en een ervaringsdeskundige. Hierdoor blijven we dichtbij de praktijk van de mensen om wie het uiteindelijk gaat. Kijk voor meer informatie op www.menselijkemaatschap.nl.

Enkele voorbeelden van adviesopdrachten die ik de afgelopen jaren heb uitgevoerd:

 • Als ‘Bruggenbouwer Sociaal Domein’ in kaart brengen en verbeteren van de verbindingen tussen de sociale basisvoorzieningen in de gemeente Nijkerk (2018)
 • Procesbegeleider opstellen transformatieplan met gemeenten en zorgaanbieders in de regio Achterhoek (2018)
 • Inrichting Adviesgroep keteninformatie en -processen binnen de migratieketen in opdracht van het Ministerie van Justitie & Veiligheid (2017-2018)
 • (Beleidsmatige) samenwerking op het sociaal domein tussen de gemeenten Diemen, Uithoorn en Ouder-Amstel (2013-2015)
 • Intergemeentelijke samenwerking tussen de gemeenten Gouda, Zuidplas, Waddinxveen en Bodegraven-Reeuwijk (2013)
 • Ontwikkeling van een shared-service organisatie binnen de Regio Twente (2011-2013)
 • Diverse bezuinigingstrajecten, onder andere in 2015 in de gemeenten Deventer en Lisse

Daarnaast heb ik diverse trainingen, workshops en gastcolleges verzorgd:

 • Gastdocent masterclass Innovatieve Bedrijfsvoering, Universiteit Twente, Master of Public Management (MPM) (2013, 2014, 2015)
 • Gastdocent “De gevolgen van de economische crisis voor gemeenten”, Universiteit Utrecht, opleiding Bestuur & Organisatie (2010)
 • Trainingen (in-company) bij diverse gemeenten, onder andere op het gebied van inrichting van de controlfunctie, samenwerking tussen beleids- en bedrijfsvoeringsafdelingen, rollen, taken en verantwoordelijkheden van interne (bedrijfsvoerings)adviseurs (2006-2015)
 • Interne trainingen collega-adviseurs over public control en digitalisering van de planning en controlcyclus, als onderdeel van het BMC-traineeprogramma of bijscholing van adviseurs (2006-2015)

AddSense adviseert u onder andere op de volgende onderwerpen:

 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Samenwerking van gemeenten met maatschappelijke partners (instellingen, bedrijven, inwoners)
 • Participatie van inwoners bij gemeentelijk beleid
 • Inrichting en verbetering van de controlfunctie
 • Inrichting, sturing en monitoring in het sociaal domein